FARE ISIRIĞI

fare ısırığı

Kapalı alanlar için ciddi sorunlara neden olan fareler, hepçil şekilde beslenmelerinin yanı sıra; açlığa karşı son derece duyarlıdır. Soğuk havalarda yiyecek bulmada zorluk çeken kemirgenler iç mekanlara giriş yaparak, besin maddelerine zarar vermekle birlikte, kimi durumlarda insanlara da zarar verebilmektedir. Uzun müddet boyunca aç kalan fareler, insanlara saldırabildiği gibi, uyuşturucu özelliği taşıyan tükürükleri nedeniyle, insanların kıkırdaklarını da kemirebilir. Özellikle çatı faresi ve sıçan gibi kemirgen türleri, iç mekanlarda büyük sorunlara neden olduğu gibi insanlara da ciddi zararlar verebilmektedir. Fare ısırığı yoluyla yayılan virüsler, birçok hastalığa yol açtığı gibi; bu kemirgenlerin temas ettiği besin maddeleri de kullanılamaz hale gelmekte fark edilmeden tüketilmesi halinde ise sindirim yolu hastalıkları ile gıda zehirlenmesine neden olabilmektedir.

Kapalı alanlarda korkuya neden olmasının yanı sıra; ortamın kirlenmesine neden olan ve insan sağlığı açısından büyük tehdit oluşturan fareden kurtulmak için etkili ilaçlar kullanılarak, başarılı uygulamalar yapılması şarttır. Amatör teknikler ile kurulan fare tuzakları ile bu kemirgenleri yok etmek mümkün olmayacağı gibi; dışarıda yiyecek bırakmamak gibi önlemler de yeterli olmayacaktır. Aç kaldığında insanlara saldırabildiği gibi, bilhassa geceleri insanların kıkırdak kemiklerini kemirebilen fareler ile mücadele büyük önem taşımaktadır. Ağaçlık bölgelerde ya da logar gibi alanlara yakın olan yerlerde çok sık görülen lağım faresi ve çatı faresi; iş yeri, fabrika, ev gibi alanlar için ciddi sorun yaratmaktadır.

Sıvı ilaçlar kullanılarak yapılabilen fare mücadelesi; özel fare zehirleri ve katı ilaçlar ile de uygulanabilmektedir. Açık alanlar için de sıklıkla yapılan fare ilaçlama uygulamaları için etkisi yüksek olan ilaçlar kullanmak gerektiği gibi kesinlikle zirai özellikteki kimyasallar kullanılmamalıdır. İnsan sağlığı açısından büyük tehlike arz eden zirai ilaç kullanımı, çevre sağlığı açısından da oldukça zararlıdır. Bu nedenle fare ilemücadele için kaliteli ve sağlık bakanlığı onayından geçmiş ilaçlar kullanılması gereklidir.

Fare Hakkında Sıkça Sorulan Sorular